Живи игри

Tалони 50 + 50 лева за следващата седмица от рулетка. Получават всички играещи, в момент на следните събития:

  • повторение на датата в текущия ден
  • два пъти нула
  • три пъти едно и също число