Покер зала

В покер залата на Казино София Ви очакват единадесет маси, където може да участвате ежедневно в разнообразни покер турнири. Начален час 19:00 часа.

Входните такси варират от 35 лв. до 220 лв.

ОБЩИ ТУРНИРНИ ПРАВИЛА В SOFIA POKER ROOM

1.Отговорности на играча

Играча е длъжен да потвърди регистрационните си данни и съответното му място , да пази ръката си , да заявява ясно намеренията си , да следи действието на играта , да действа като му дойде реда , да защитава правото си да действа , да държи картите си видими , да държи чиповете си правилно подредени , да остава на масата когато е с жива ръка , да обяви когато види нередност на масата , да се мести от маса на маса коректно , да не показва картите си на абсолютно никой , да знае и да спазва основните покер правила , да се държи прилично , и като цяло да не нарушава спокойното протичане на турнира.

2.Официална терминология на покер турнир

Официално приетите правила са прости , ясни и времево точни анонси като : bet , raise , call , fold , check , all-in , pot (pot limit игри). Употребата на нестандартни анонси е в риск и съответно в ущърб на играча. Отговорност на играча е да обявява намеренията си правилно и ясно.

3.Употреба на мобилни апарати и електронни устойства.

Играчите не могат да разговарят по мобилно устройство , докато са в ръка.

4.Официални езици.

Официалните и допустими езици , докато протича ръка на покер масата са английски и български.

5.Събиране на маси.

Играчи , отиващи на нова маса приемат всички отговорности и задължения на мястото , което заемат. Заеманите позиции са всички, включително малкия блайнд, големия блайнд и бутона. Единственото място, където не може да се настани нов играч е между малкия блайнд и бутона.

6.Обявления и значение на обръщането на картите при шоудаун.

Картите са от значение , при определяне на победителя. Устни декларации за силата на ръката не са обвързващи и от значение при шоудаун. При положение, че играч нарочно даде погрешна информация за силата на ръката си, то той подлежи на сериозно наказание. Всеки играч на масата, участващ в ръката или не, трябва да обяви ако вижда,че става грешка в разчитането на ръцете.

7.Обръщане на картите и „мъртва“ печеливша ръка.

При шоудаун, играча трябва да покаже всичките си карти на масата, така че крупието и останалите играчи да разчетат ръката му. Всички карти означава двете карти при Тексас Холд‘ем, четирите карти при Омаха и т.н. Крупието не може да „убие“ печеливша ръка, която е явно показана и ясна. Ако играч не покаже всичките си карти , а след това предаде ръката си, мислейки че е спечелил , то той го прави изцяло на собствен риск. Ако картите не са правилно разчетени и турнирния директор заключи , че ръката не може да бъде напълно удостоверена , то играча не може да има претенции към пота. Окончателното решение дали ръката е правилно разчетена е на турнирния директор.

8.Обръщане на картите при ол-ин

Всички карти, участващи в ръката трябва да бъдат обърнати моментално и без никакво забавяне, ако действието е приключило и залозите са платени.

9.Виждане на ръка

Играчи, които вече не притежават карти губят всякакво право да искат да видят нечия ръка.

10.Нови нива и нови ръце.

Когато определеното време за игра на дадено ниво изтече и бъде обявено ново ниво, то новото ниво влиза в сила от следващата ръка. Новата ръка започва с първото смесване на карти.

11.Правилна подредба на чиповете и правилен изглед на картите.

Играчите имат право на разумна преценка на броя на чиповете на другите играчи на масата. Това означава, че играчите трябва да поддържат чиповете си в преброими стакове. Играчите трябва да държат чиповете с по-голяма стойност пред останалите си чипове.

Турнирния директор следи за броя и деноминациите на игралните чипове и може да ги обменя по собствена преценка. Предупреждение има само при наложително събиране.

Играчите, участващи в ръка са задължени да оставят картите си видими през цялото време.

12.Купуване на чипове.

Играч не може да пропуска ръка. Ако играч обяви намерението си да купува чипове преди началото на нова ръка, то той е задължен да закупи обявените чипове.

13.Обявяване на време

Ако премине разумно време за размисъл и бъде обявенo време, то играча на ход има до петдесет секунди да вземе решение. Ако не се вземе такова навреме преди времето да изтече се обявява десет секундно отброяване. Ако играча не е взел решение преди края на отброяването, ръката е мъртва. По преценка на турнирния директор времето за мислене на даден играч може да бъде намалено.

14.Място на играча

Играча трябва да бъде на определеното му място , когато първата карта му е раздадена. В противен случай ръката му ще бъде обявена за мъртва. Когато стане това , играча няма право да поглежда картите си , които биват прибрани когато свърши раздаването. Блайндовете и антетата му се взимат. Играч трябва да бъде на мястото си ,за да обяви време. „На мястото си“ означава на една ръка разстояние от стола му. Това правило не означава да се взима предимство и да се отстранява играч,който не е на мястото си чрез изразходване на чиповете му.

15.Присъствие на масата при участие в ръката.

Играч с жива ръка трябва да стои на мястото си , ако ръката продължава и има оставащи действия. Напускайки масата , играча автоматично става неспособен да защитава ръката си и също така не следи действието по масата. Това действие подлежи на наказание.

16.Позиция на бутона.

Турнирната игра започва с бутона , поставен на първа позиция.

17.Пропускане на блайндове.

Играчи , които съзнателно пропускат блайндове , когато се местят от маса на маса , подлежат на наказание.

18.Действие извън позиция

Действието извън позиция е наказуемо и обвързващо , ако действието до играча не се е променило. Check, call или fold не се приема за действие. Ако действието преди играча , който действа извън ред се промени , то залога му се връща и играча придобива всички възможности включително : call , fold , raise. Ако играч предаде ръката си извън ред , то това е обвързващо действие.

Играч , който бива пропуснат , поради действие извън ред , трябва да защитава правото си да действа. Ако мине разумно време и играча , който остава пропуснат от действието извън ред не е казал за станалата грешка , то залога направен извън ред остава обвързващ. Турнирния директор ще бъде повикан , за да вземе решение как да третира пропуснатата ръка.

19.Начини на плащане

Стандартните и приети начини на плащане на залог са както следва : устно обявяване „call”, поставяне на точен брой чипове на предишния залог , тихо поставяне на чип с по-голяма стойност , тихо поставяне на няколко на брой чипа , равни на залога според правилото за залагане на множествен брой чипове. Поставяне на сравнително малко спрямо залога чипове също ще бъде прието за плащане.

20.Начини на покачване

20а) Поставяне на точния брой чипове с едно движение

20б) Устно обявяване на залога , преди неговото поставяне

20в) Устно обявяване „raise” преди да се заложат бройката чипове.

Отговорност на играча е да обявява намеренията си ясно.

21.Покачване

21а) Покачването трябва да е задължително поне колкото предишния залог. Ако играч заложи 50 % или повече от предишния залог , но по-малко от минималния „raise” , то той е задължен да направи пълен „raise” . Залогът ще е точно минималния.

21б) Ако играч влезе „All-in” с по-малко чипове от пълния минимален рейз , то това не отваря рунда на залагане отново към играч , който вече е действал.

22.Залагане на чипове с по-голяма стойност

Всеки път , когато играч трябва да залага , поставянето на чип с по-голяма стойност ще се сметне за плащане на предишния залог , ако не се обяви рейз преди това. За да покачите с чип с по-голяма стойност , трябва да се обяви реиз преди чипа да докосне повърхността на масата. Ако се обяви рейз (но не се обяви сума) , рейза остава максималния за стойността на чипа. Когато няма залог преди играча , поставянето на чип с по-голяма стойност ще се сметне за залог с пълната стойност на чипа.

23.Преброяване на чиповете на опонент

Играчите имат право на разумна преценка на стака на опонента си. Може да се поиска точно преброяване , само ако опонента е „all-in“. Играчът , който е влезнал „all-in” не е задължен да преброи стака си. Крупието или турнирния директор преброява чиповете.

24.Залагане на множество чипове , с цел получаване на ресто

Залагането не трябва да се прави с цел получаване на ресто. Слагането на повече чипове от предполагаемият залог обърква всички на масата. Всички чипове, поставени без анонс се рискува да бъдат приети като част от цялостният залог.

25.Без споделяне

Играчите са задължени да защитават другите участници в турнира по всяко време. Ето защо играчите които са на масата , НЕ ТРЯБВА ДА:

– споделят съдържанието на живи или изхвърлени ръце

-да съветват или критикуват отигравания , докато ръката е в процес на разиграване

-да разчитат ръка , която все още не е показана

Абсолютно забранено е да се показва на играч , зрител или приятел жива ръка и да се обсъждат стратегии.

26.Непринудено показване на карти и правилно изхвърляне

Играч , който си покаже картите докато действието още не е приключило подлежи на наказание , но ръката му остава жива. Когато се хвърля ръка , картите трябва да се прибутат ниско по повърхността на масата , да не се показват нарочно или да се хвърлят нависоко , като по този начин бъдат видяни от други играчи.

27.Етична игра

Покерът е индивидуална игра. „Мекото“ отиграване на дадена ръка може да доведе до сериозно наказание и дори до дисквалификация. Всякакъв вид заговорничество и отборна игра ще доведат до отстраняване от турнира.

28.Нарушаване на общоприетият етикет

Повторни нарушения на общият етикет ще доведе до наказания. Примерите са , но не се ограничават до : бавене на играта , ненужно докосване на чужди чипове или карти , повторно действие извън ред , залагане извън обхвата на крупието , груб език и държание и прекомерна или шумна реч.

 

РЕШЕНИЯТА НА МЕНИДЖМЪНТА НА КАЗИНОТО СА ОКОНЧАТЕЛНИ.

 

Ако сте почитател на кеш игрите, Вие имате богат избор от над 3 маси No Limit Texas Hold’em и поне 2 маси Pot Limit Omaha всяка вечер.

При нас може да играете:

  • 1/2 Ноу лимит Тексас Холдем – минимум – 100 лв.
  • 2/5 Ноу лимит Тексас Холдем – минимален вход – 300 лв.
  • 5/10 Ноу лимит Тексас Холдем – минимален вход – 500 лв.
  • 2/2 Пот лимит Омаха – минимален вход – 100 лв.
  • 5/5 Пот лимит Омаха – минимален вход – 300 лв.
  • 5/10 Пот лимит Омаха – минимален вход – 500 лв.
  • Дилър чойс (Ноу лимит Тексас Холдем/Пот лимит Омаха) на същите лимити

 

––––––– ПРОМОЦИИ –––––––

 

  • седмични томболи от часове по кеш масите
  • бонус фигура – ежедневно играчите получават бонуси за сервирани фигури както следва:
Тексас Омаха
Каре – 50.00 лв. Каре – 25.00 лв.
Стрейт флеш – 150.00 лв. Стрейт флеш – 75.00 лв.
Роял флеш – 500.00 лв. Роял флеш – 250.00 лв.