Голяма печалба от Mega Jack

Падна печалба на стойност 21 000 лв. , с комбинация от $5, от играта Mega Jack!

Поздравления!